AMASYA ÜNİVERSİTESİ
YÜZME HAVUZU ÜYELİK  SÖZLEŞMESİ

1.Sözleşmenin tanımı :

Bu sözleşme Amasya Üniversitesi Yüzme Havuzu?nun üyelik sistemi ve kullanımına ait teknik ve idari esasları kapsamaktadır. Bu sözleşmede üye, Amasya Üniversitesi Yüzme Havuzu?nu kullanmak üzere üyelik sistemine dahil olan kullanıcıyı ifade eder.

2. Amaç :

Bu sözleşmenin amacı Amasya Üniversitesi Yüzme Havuzu?nun üyelerinin, kullanım koşullarını ve bu koşulların taraflara getirdiği yükümlülükleri ortaya koymak ve üyelerin tesisten en iyi şekilde faydalanmaları ve tarafların haklarının korunmasını sağlamaktır.

3. Üyelik sistemi :

3.1. Üyelik sistemine dahil olabilmek için, üyelik tipine ait belirlenen üyelik ücretinin ödenerek gerekli evrakların ibrazı zorunludur. 

3.2. Üyelik süresi; başlangıç onay tarihinden itibaren başlar üyelik durumuna göre takip eden  12 ayın sonunda 1 gün önce sona erer. Üyelik süresi sona eren kullanıcı, üyeliğini yenileyene kadar tesisten yararlanamaz. Her yenileme döneminde istenilen belgeleri ibrazı zorunludur.

3.3. Mezuniyet, terk, yatay geçiş gibi herhangi bir nedenle Amasya Üniversitesi ile ilişiği kesilen öğrencinin Amasya Üniversitesi Yüzme Havuzu üyeliği de sona erer. Bu durumdaki öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3.4. Üyelik süresi sona ermeden herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi ya da sona erdirilmesi durumunda, üyeye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3.5. Tesisi, üyeliği ya da gerekli izni olmadan usulsüz olarak kullanan kişi ve/veya kişiler hakkında yasal işlem yapılır. Eğer bu kuralı tesise üye bir kişi ihlal ediyorsa üyeliği iptal edilir ve herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3.6. Havuz üyeliği hiçbir koşulda bir başka kullanıcıya devredilemez. Üyelik kartı hiçbir şekilde herhangi birisine kullanım amaçlı verilemez. Üyelik süresi bitiminde üye kartında yüklü olan kullanım ücreti bedelinin iadesi, bir başka hesaba devredilmesi söz konusu değildir. Kartını başka birine kullandıran üyenin üyeliği iptal edilerek, gerekli hukuki işlemler yapılır.

3.7. Tesisten kaynaklanan bir nedenle, 30 (Otuz) günden daha uzun süreyle tesisin kapalı kalması durumunda bu süre üyelik süresine eklenir.

3.8. Öğrencilerin üyelik yaptırabilmesi ve üyeliklerini yenileyebilmeleri için, öğrenci kimliklerinde güncel bandrol veya yeni tarihli öğrenci belgesi bulunmalıdır. Sistemden kontrol edilerek kabul edilen üyeliklerde Üyelik yapıldıktan sonra havuz kullanımı için paket alımı ile birlikte istenen belgelerin ibrazı zorunludur, aksi takdirde üyelik iptali yapılır ve ücret iadesi yapılamaz. 

3.9 Amasya Üniversitesi, üyelik sisteminin işleyişi ve ücretlendirilmesi ile ilgili değişiklik     yapma hakkına sahiptir.

4. Kayıt İçin İstenen Belgeler

            4.1.Amasya Üniversitesi Personeli ve Öğrencileri:

·        Web adresinde bulunan üye'lik sözleşmesi

·        Amasya Üniversitesi kimlik fotokopisi,

·        Nüfus cüzdanı fotokopisi,

             4.2.Amasya Üniversitesi Personeli'nin yakınları (1.derece):

·        Web adresinde bulunan üye'lik sözleşmesi

·        Yakını olduğu personelin kimlik fotokopisi,

·        Nüfus cüzdanı fotokopisi,

                    4.3.Amasya Üniversitesi Emekli  Personeli

·         Web adresinde bulunan üye'lik sözleşmesi,

·         Amasya Üniversitesi emekli personel kimlik kartı,

-         Nüfus cüzdanı fotokobisi,

 

4.4.Amasya Üni versitesi Personeli veya Öğrencisi olmayan (Diğer)

-         Web adresinde bulunan üye'lik sözleşmesi,

-         Nüfus cüzdanı fotokobisi,

 

İletişim

T 0 (358) 211 50 33 (Dahili 2240 - 2241)

F 0 (358) 218 01 04
Email: havuz@amasya.edu.tr

Adres
Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu Üzeri Merkez / AMASYA

YUKARI